چگونه هشدار ضبط را بر روی کنسول فوسکم برای دوربین های HD راه اندازی کنیم ؟

برای دریافت هشدار ضبط ، لطفا ۳ مرحله ی زیر را برای پیکربندی کنسول خود دنبال کنید .

گام اول : هشدار تشخیص حرکت را راه اندازی کنید.

لطفا بر روی دوربین کلیک کنید ، به Setting—System—Motion Detection  بروید.

۱/ بر روی “Enable” کلیک کنید ، ۲/ “Record” را برای اقدام به هشدار انتخاب کنید ۳/  برنامه خود را تنظیم کنید و ۴/ محدوده هشدار خود را تنظیم کنید.

فراموش نکنید که تغییرات را ذخیره کنید.

نکته :

۱٫لطفا فراموش نکنید برنامه هشدار را تنظیم کنید ، برنامه هشدار قرمز می باشد.

۲٫لطفا چک کنید که زمان دوربین صحیح می باشد.

۳٫فراموش نکنید که محدوده هشدار را تنظیم کنید ، محدوده شناسایی شده با خانه های قرمز پوشانده شده است.

گام دوم : هشدار ضبط داخلی را فعال کنید.

لطفا به یاد داشته باشید که گزینه ی SD Card در “Storage Location” وجود ندارد. اگر دوربین شما از SD Card پشتیبانی می کند ، شما باید حافظه داخلی یا FTP را به عنوان مسیر انتخاب کنید.

مراحل زیر شما را راهنمایی خواهد کرد که چگونه هشدار را بر روی حافظه داخلی ضبط کنید.

لطفا “Enable Local Alarm Record” را در”Local Alarm Record” زیر “Record” چک کنید

گام سوم : محل ذخیره را تنظیم کنید.

لطفا بر روی دوربین کلیک کنید ، به Setting—Record and Alarm بروید.

لطفا محل ذخیره را در “Record Path” انتخاب کنید و تغییرات را ذخیره کنید.