چگونه تصاویر ضبط شده را بر روی FTP Server یا SD Card بار گذاری کنیم ؟

ما می توانیم دوربین را تنظیم کنیم تا در زمان های مقرر تصویر برداری کند و این تصاویر را بر روی FTP Server یا  SD Cardبار گذاری کند.

قبل از انجام مراحل زیر لطفاً مطمئن شوید که SD Card را در دوربین قرار داده­اید یا تنظیمات FTP را در دوربین انجام داده اید.

وارد صفحه وب دوربین شوید و به برگه تنظیمات بروید. منوی تنظیمات ویدئو و سپس منوی تنظیمات عکس را انتخاب کنید:

۱٫لطفا بر روی لیست “Picture Save to” ، FTP یا SD Card را انتخاب کنید.

۲٫لطفا  “Enable time to capture”را بررسی کنید.

۳٫لطفا فاصله تصویر برداری را تنظیم کنید ،  به عنوان مثال ۲ به معنی آپلود عکس به FTP یا SD Card هر ۲ ثانیه است.

۴٫لطفا برنامه خود را در برنامه ریزی تصاویر تنظیم کنید.

بعد از اینها تصاویر ذخیره می شوند ، شما می توانید به SD card  یا  FTPدسترسی داشته باشید و آنها را ببینید.