مطب پزشكى دكتر راد

تجربه اشنایی و خرید برند Foscam که بسیار کاربر پسند و با قابلیت و کیفیت مناسب است.

در کنار دریافت مشاوره و خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی حرفه ای باعث شد که جهت هرگونه انتخاب دیگر این برند و نمایندگان ان را به دوستانم هم پیشنهاد کنم.