ضبط محتوای دوربین مداربسته به روش ویدیویی تحت شبکه یا مبتنی بر رایانه

محتوای دوربین های نظارتی مداربسته را به دو روش می توان ضبط ویدیویی کرد:

۱- ضبط ویدیویی تحت شبکه یا ( ان  وی  آر)

۲- ضبط ویدیویی مبتنی بر رایانه.

امکاناتی که این روش ها ایجاد می کنند مشابه است،در هر دو ، مرکزی برای ذخیره تصاویری که دوربین نظارتی مداربسته ثبت کرده است، ایجاد می شود تا امکان ضبط،نمایش و آرشیو آن ها، در زمان دلخواه، فراهم باشد. اماتفاوت این دوشیوه، درشکل کار با آن ها و ویژگی و کیفیتی است که ارایه می کنند.

جدول زیربا استفاده از مقیاس یک تا پنج، مقایسه ای کرده است بین ویژگی های ضبط ویدیویی تحت شبکه و ضبط مبتنی بر رایانه،  با این توضیح که عدد ۱ نشان دهنده وضعیت ضعیف و عدد ۵ نشانگر وضع عالی است.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.